Rozsudek OS v Prostějově ze dne 27.10.2010 2 T 104/2010 - 352 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2011 č.j. 3 To 25/2011 Okresní soud v Prostějově dne 22.12.2012 č.j. 2 T 104/2010 - 522 rozhodl o pokutě 10.000,- Kč  za nedůvodné dovolání. OS v Prostějově rozhodl dne dne 16.9.2013 č.j. 2 T 104/2010 - 811 o ustanovení ochranné léčby (alkoholismu) NAJDETE ZDE  Okresní soud v Prostějově dne 20. 1.2014 č.j. 2T 104/2010-828 rozhodl o ustanovení ochranné léčby (psychóz), což NAJDETE ZDE Obnova č.j. 2T 104/2010 byla odmítnuta jako nedůvodná a soudy se odmítaly vyloučit jako podjaté dle rozhodnutí OS v Prostějově ze dne 26.6.2015 č.j. 2 T 104/ 2010- 1238 a č.j. 2 T 104/ 2010-1239 a Krajského soudu v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a 4 To 271/2015
 

Citace rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.2.2012 č.j. 3 Tz 1/2012 (NAJDETE ZDE)  k výše uvedené pokutě policie ve výši 10.000,- Kč za vadně podanou omluvu z výslechu: "Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo (pozn: tímto rozsudkem) přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.)."


xx

Žádost - předžalobní 24.12.2016 - 31.12.2016 a následně Cannnabis is The Cure,z.s.

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.


K žádosti: S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:

1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.

2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016

3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?

4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?

5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?

6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?

7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?

8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/ a justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz/

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby. 

Děkujeme za Váš zájem!


Art Language Factory,o.s.

Od: Milan Šimeček
Datum: 25. března 2016 13:22
Předmět: Ústavní a Nejvyšší soud České republiky Č.j. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016
Komu: podani@usoud.cz, podatelna@nsoud.cz
Kopie: info@konopijelek.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz


Ústavní a Nejvyšší soud České republiky 
Č.j. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 
a č.j. 6 Tdo 323/2016 

Žádám tímto laskavě, aby výše označené ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana a Radomíry Dvořákových byly projednány společně a stějně jako dovolání byly tyto podání projednány veřejně (ústně) a v naléhavém řízení. 

Souhrnně jsou podání č.j. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016 uvedena na adrese http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ 

Děkuji předem za sdělení, jak bylo s mou žádostí naloženo. 

Dne 25.března 2016 

S pozdravem                                 
                                                          Milan Šimeček, 14.3.1961
                                                           nám. TGM 1
                                                           Moravská Třebová
                                                           571 01

Žádáme ministra spravedlnosti o obnovu procesu a podaní stížnosti ve věci porušení zákona

  
Ministerstvo spravedlnosti ČR
K rukám ministra spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Věc: Žádost o obnovu trestního procesu a stížnost pro porušení zákona dle § 266 zákona č. 141/1961 Sb. vůči Mgr. Dušanu Dvořákovi, nar.12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc ve věci viny a trestu za údajně neoprávněnou výrobu drog danou rozsudkem OS Prostějov - 2 T 104/2010, KS Brno - 3 To 25/2011,  potvrzené judikáty NS ČR - 8 Tdo 1231 /2011- 55 a ÚS ČR - II.ÚS 664/12

Vážený pane ministře spravedlnosti

My níže uvedení občané města Olomouce a olomoucké nevládní organizace podáváme žádost o obnovu procesu a stížnost pro porušení zákona a prosíme Vás - s ohledem na další trestní řízení Dušana Dvořáka v předmětné věci - o přednostní projednání.

Již v roce 2008 Nejvyšší soud ČR rozhodl, že pěstování a zpracování konopí k alternativní léčbě není trestným činem, i když občan nemá příslušné povolení, neboť jej státní orgány nevydávají (viz příloha 1).

Přes tento judikát byl Olomoučan, zakladatel výzkumného programu „Konopí je lék“ Dušan Dvořák odsouzen, aniž soud vůbec projednal společenskou nebezpečnost jeho činu jako nezbytné zákonné podmínky trestnosti skutku nebo dle nového trestního zákoníku aplikoval paragraf 31, odstavec 1 – přípustné riziko. Dušanu Dvořákovi nebylo nikdy dokázáno, že šířil toxikomanii nebo prodával na černém trhu marihuanu apod., právě naopak.

Soudu bylo rektorem olomoucké Univerzity Palackého Lubomírem Dvořákem dosvědčeno, že konopí z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově bylo určeno na výzkum podpořený předním světovým vědcem, Olomoučanem Ondřejem Lumírem Hanušem, ve prospěch Dušana Dvořáka u soudu svědčili a dokládali důkazy lékaři a nemocní, osobní písemnou podporu vyjádřil primátor Olomouce, odbornou garanci soudu podal Úřad vlády ČR i mezinárodní instituce. Za vzdělávání v léčbě konopím obdržel Dušan Dvořák na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené v roce 2009 cenu premiéra Jana Fischera (příloha 2, 3, 4).

Přestože Dušan Dvořák a členové výzkumu „Konopí je lék“ marně žádají od roku 2008 policii o spolupráci a od roku 2009 opakovaně žádali o policejní ochranu, pěstování konopí předem hlásí, je Dušan Dvořák odsouzen, neboť neměl povolení, které nelze získat. Dušan Dvořák povolení k pěstování konopí k výzkumnému programu marně žádá od ministerstva zdravotnictví od roku 2000, MZ ČR však opakovaně sděluje, že takovéto povolení český právní řád nezná.  Soudy všech stupňů nebylo vůbec šetřeno a vysvětleno, kam se prostějovským státním orgánům „ztratilo“ téměř 300 kg zabaveného léčivého konopí (k propadnutí věci bylo určeno pouze 25 kg), a když přes řady protestů a stížností toto zadal v červnu 2011 šetřit vnitřní odbor policejního prezidia Policie ČR až na podnět všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které byl Dušan Dvořák ředitelem a zakladatelem, prostějovské státní zastupitelství šetření zakázalo (viz příloha 5). OSZ Prostějov zakázalo policejní podnět šetřit, přestože spolu s OS Prostějov a Policií ČR v Prostějově znalo tragické dopady mylné aplikace trestního práva na nemocné a nevinné spoluobčany s následky těžkého ublížení na zdraví včetně ublížení s následkem smrti zaslané těmto institucím rovněž i soudním lékařem (viz příloha 6) Právě řádné a zákonné měření veškerého zabaveného konopí na trestněprávně postižitelné množství kanabinoidu THC by doložilo, že Dušan Dvořák na výzkumnické farmě v Ospělově nepěstoval a nezpracovával nelegální odrůdy konopí, které trestní právo od roku 2009 poprvé přesně definovalo ve vládním nařízení. Z hlediska botanického však představovalo množství zadržené a přepočtené zelené sušiny nejméně 70 - 80 kg. květu samičích rostlin. Obžaloba na Dušana Dvořáka byla prostějovským státním zastupitelstvím podána v dubnu 2010, THC bylo však měřeno pouze z květu samičích (sušených a právě rostoucích) rostlin jako u prodejců marihuany, přestože byla policie z platného trestního zákoníku povinna měřit obsah THC z celé rostliny, nikoliv jen ze samičího květu! Stejně tak bylo v rozporu s trestním zákoníkem  postupováno při měření THC při "sklizni" v roce 2010 a 2011 a všechny stížnosti a opravné prostředky, že léčivé konopí bylo v majetku a bylo zpracováno odbornou společnosti Konopí je lék,o.s  jsou zamítány i přes znalost paragrafu 5, odstavec 5 zákona o návykových látkách, který povoluje v souladu s paragrafem 29 téhož zákona pěstování, získávání a zpracování trestním zákoníkem povolených odrůd konopí k účelům pokusnickým bez povolení úřadů až do rozlohy 100 m2. Trestní zákoník ve vládním nařízení uváděl jako legální pěstování takových odrůd konopí, které v celém svém obsahu neobsahovaly více než 0,3 % THC, což zabavené rostliny neobsahovaly, ale nebylo povoleno to dokázat a soudy danou věc odmítaly řešit! Soudům bylo opakovaně na důkazech doloženo, že Dušan Dvořák pracuje s celou zelenou sušinou konopí, stejně jako se samčími rostlinami a žádné THC z konopí na Dronabinol neizoluje a nezpracovává konopí na prodej marihuany a k šíření toxikomanie! Přesto byl Dušan Dvořák v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu a platnými zákony odsouzen jako osoba, která spáchala těžký zločin nedovolené výroby drog, je nově žalován a obviněn za totožné jednání a soud, státní zastupitelství a policie odmítají jednat se členy výzkumu o spolupráci a policejní ochraně (viz příloha 7).

Jsme přesvědčeni, že není v souladu s principy a zákony demokratické země, pokud policie a státní zastupitelství a soud odsoudí a opakovaně trestá člověka, který dlouhodobě dokládá zájem o lidská práva, má takovou společenskou podporu a mj. asi jako první na světě s doktorkou Irinou Huberňákovou soudu doložil důkazy, že konopná mast z výzkumného programu „Konopí je lék“ zachrání diabeticky nemocným lidem končetiny před amputací, čím je ročně ohroženo až 3.000 spoluobčanů.

Vážený pane ministře, žádáme Vás laskavě o obnovu trestního procesu a podání stížnosti pro porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi Nejvyššímu soudu ČR. Uvedené přílohy včetně žádosti jsou uvedeny souhrnně na http://zadame.blogspot.com/

Děkujeme.

V Olomouci dne 18. května 2012

Se souhlasem níže uvedených občanů Olomouce a olomouckých nevládních neziskových organizací podává

Mgr. Lubomír Smékal, psycholog, signatář, spoluzakladatel výzkumu a www.konopijelek.cz,  info@konopijelek.cz
Narozen 7. února 1952, Litovelská 14, 779 00 Olomouc

K žádosti ministru spravedlnosti se připojili tito olomoučtí signatáři dekriminalizační občanské iniciativy "Konopí je lék": Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., proděkanka pro lékařské obory LF OU, Jílová 25, 779 00 Olomouc, MUDr. Aleš Skřivánek, lékař, Tylova 2, 779 00 Olomouc, Mgr. Milan Langer, soudní překladatel, Handkeho 1, 772 00 Olomouc, Mgr. Pavel Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc, Resslova 18, 772 00 Olomouc, Mgr. Ivana Herzogová, ředitelka InternetPoradna.cz, Brněnská 50, 779 00 Olomouc, Jan Koráb, grafik, Komenského 10, 779 00 Olomouc, Mgr. Robert Nováček, speciální pedagog, Moravičany 81, 789 82 Moravičany, Mgr. Dita Palaščáková a Mgr.Radek Palaščák, občanské sdružení Zeměkoule, Hálkova 151/9, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Brumar, středoškolský učitel, Rožňavská 13, 779 00 Olomouc, Božena Buková, Karafiátova 2, 779 00 Olomouc, Jan a Zuzana Majerovi, Tylova 1, 779 00 Olomouc, Jiřina Hušeková, U Kovárny 30, 779 00 Olomouc, Ludvík a Zdeňka Balekovi, Mošnerova 26, 779 00 Olomouc, PaedDr. Lubomír a Libuše Dvořákovi, Neředínská 7, 779 00 Olomouc, Pavel Otava, I.P.Pavlova 65, 779 00 Olomouc, Ing. Radomír a Anna Sontágovi, Smetanova 24, 779 00 Olomouc, Vladimír a Dagmar Dopitovi, Petra Přichystala 14, 779 00 Olomouc, Ing. Oto Kaděrka, Zedníkova 113/12, 772 00 Olomouc - Radíkov, Ing. Pavel Němeček, ředitel Sdružení D, tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc, MUDr. Romana Nyklová Skřivánková, lékařka, Rybniční 26, 772 00 Olomouc - Nedvězí


Dále se k žádosti ministru spravedlnosti připojily tyto olomoucké nevládní organizace:

    CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, Martin Bednář, Ph.D., ředitel
    Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 770 Olomouc, Mgr. Milan Langer, předseda
    Klub Evropanů Olomouckého kraje, o.s., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc, Martin Štainer, Ph.D., předseda správní rady
    Unie pro řeku Moravu, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Krejčí, předseda
    Open Royal Academy, Tylova 2, 779 00 Olomouc, Ing. František Dvořák, předseda správní rady
    Občanské sdružení Petit, Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, Ing. Jiří Menšík, předseda 
    Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s., Blahoslavova 2, 772 00 Olomouc, Marie Rumanová, ředitelka
    Sdružení EDUKOL, o.s., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc,  Martin Štainer, Ph.D., předseda správní rady

Přílohy

Příloha 1)
Judikát NS ČR z roku 2008 – právní analýza Univerzity Palackého
http://konopijelek.blogspot.com/2012/04/judikatura.html
Příloha 2 - 4)
Reference na Mgr. Dušan Dvořáka

http://konopijelek.blogspot.com/2012/04/vyjadreni-primatora-olomouce-soudu-ve.html
http://konopijelek.blogspot.com/2012/03/osvedceni-odbornosti-dusana-dvoraka.html
http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=oceneni
Příloha 5)
Zamítnutí policejního šetření státním zastupitelstvím
http://konopijelek.blogspot.com/2012/02/7-stiznost-policejnimu-prezidentovi.html
Příloha 6)
Vyjádření soudního znalce k tragickým dopadům jednání OS a OSZ Prostějov na občanech
http://konopijelek.blogspot.com/2012/03/dukazy-o-zlocinech-proti-lidskosti.html
Příloha 7)
Zamítavé vyjádření k žádosti soudu, státnímu zastupitelství a policii v roce 2012 o spolupráci a ochranu výzkumu
http://konopijelek.blogspot.com/2012/04/zadost-o-policejni-ochranu-odpoved_23.html